Ngữ pháp Bậc 1  – A1 (Bài 1)

Ngữ Pháp chính là bước đi vững chắc đầu tiên trong việc học Tiếng Anh và  là Yếu Tố Then Chốt trong suốt quá trình học Tiếng Anh.

Ở trình độ Sơ cấp A1, ngữ pháp chỉ sử dụng trong những câu nói đơn thuần trong cuộc sống hiện tại hàng ngày, chưa có gì khó cả.

  1. Chủ yếu là cách sử dụng động từ “Tobe”
  • “tobe” được chia theo ngôi số ít và số nhiều:

 

+ Số ít gồm các ngôi She, He, It + is….. và I am….

Ex Ví dụ: She is a teacher ( Cô ấy là giáo viên)

 

+ Số nhiều gồm các ngôi We, They, you + are….

Ex Ví dụ: They are nice people (Họ là những người tử tế)

 

Câu khẳng định:

I

She

He

It

am

is

is

is

a teacher

a teacher

a teacher

a teacher

We

They

You

are

are

are

nice people

nice people

nice people

 

Câu phủ định: thêm “not” sau “tobe” tất cả các ngôi

I

She

He

It

am not

is not

is not

is not

a teacher

a teacher

a teacher

a teacher

We

They

You

are not

are not

are not

nice people

nice people

nice people

 

       Câu phủ định “not” còn được viết tắt

I’ m

She’s

He’s

It’s

a teacher

a teacher

a teacher

a teacher

We’re

They’re

You’re

nice people

nice people

nice people

 

                   Câu phủ định động từ “not” còn được viết tắt thành “n’t”:

I

She

He

It

am not

is n’t

is n’t

is n’t

a teacher

a teacher

a teacher

a teacher

We

They

You

are n’t

are n’t

are n’t

nice people

nice people

nice people

 

*Chú ý: You dùng được cho cả số ít và số nhiều

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0973.998.000